Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Ikony na displeji
48
Změna zobrazovaných informací
Opakovaným stisknutím tlačítka [D] změňte typ zobrazení.
Režim
Typ zobrazení
Snímání
• 
Základní informace o snímání (režim snímání, expoziční 
doba, hodnota clony, expoziční hodnota, citlivost ISO apod.)
• 
Základní informace o snímání + tlačítka možností snímání 
(MENU, Fn, Mobilní připojení, Dotykový AF) + ukazatel 
úrovně
• 
Základní informace o snímání + tlačítka možností snímání 
+ Informace o aktuálních možnostech snímání (velikost 
fotografie, režimy závěrky, blesk, měření, režim AF apod.)
• 
Základní informace o snímání + tlačítka možností 
snímání + Informace o aktuálních možnostech snímání + 
histogram + datum a čas
• 
Žádné údaje (v případě připojení k HDTV monitoru nebo 
monitoru s aktivním rozhraním HDMI)
Přehrávání
• 
Základní informace
• 
Zobrazí se všechny informace o aktuálním snímku.
• 
Zobrazí se všechny informace o aktuálním souboru včetně 
RGB histogramu.
Zobrazení panelu s oznámeními
Klepněte na položku 
 v horní části displeje a otevřete panel 
s oznámeními. Můžete nastavit jas displeje nebo zobrazit kapacitu 
baterie a údaje o datovém úložišti. Pokud jste změnili výchozí nastavení 
fotoaparátu pro velikost snímku, jeho kvalitu, hodnotu expozice a citlivost 
ISO, uvidíte tato změněná nastavení. Panel oznámení zavřete klepnutím na 
tlačítko na něm nebo stiskem [m] nebo [f].
Automatický
Úložiště
10    záběr(y)
Úroveň nabití baterie
Změnit nastavení fotoaparátu
Úložiště a úroveň nabití baterie
Jas displeje