Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
53
Příslušenství
Můžete používat příslušenství včetně externího blesku, které Vám umožní 
pořizovat lepší snímky.
Více informací o volitelném příslušenství se dozvíte v návodu každého 
příslušenství.
• 
Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
• 
Schválené příslušenství Samsung lze zakoupit u maloobchodníků nebo v 
servisním středisku společnosti Samsung. Samsung neodpovídá za poškození 
způsobená použitím příslušenství jiných výrobců.
Uspořádání externího blesku
SEF220A (příklad) (volitelné)
2
1
3
4
5
6
7
8
9
Č.
Popis
Ikony na displeji
Indikátor READY/Tlačítko Test
Tlačítko MODE
Tlačítko uvolnění blesku
Vypínač
Kryt baterie
Lampa
Přepínač režimů TELE/WIDE
Připojení patice blesku