Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Příslušenství
54
Připojení externího blesku
Odstraňte krytku kontaktů patice blesku z fotoaparátu.
Připojte blesk zasunutím do aktivní patice blesku.
• 
Chcete-li blesk uvolnit, opatrně za něj zatáhněte a zároveň zatlačte 
na tlačítko PUSH.
Stiskněte vypínač na blesku.
• 
Je možné pořizovat fotografie s bleskem, který není zcela nabit, ale 
doporučujeme používat zcela nabitý blesk.
• 
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
• 
Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než 
dojde k druhému záblesku.
• 
Více informací o volitelných blescích naleznete v návodu k použití blesku.
Používejte pouze blesky schválené společností Samsung. Použití 
nekompatibilních blesků může přístroj poškodit.