Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
55
Režimy fotografování
Dva jednoduché režimy snímání –Smart Auto a Inteligentní – pomáhají 
zachycovat fotografie pomocí různých automatických nastavení. Další 
režimy umožňují větší přizpůsobení nastavení.
Ikona
Popis
t
Režim Smart Auto (str. 55)
P
Režim Program (str. 57)
A
Režim Priority clony (str. 59)
S
Režim Priority závěrky (str. 60)
M
Ruční režim (str. 61)
T
Vlastní režim 1 (str. 63) 
U
Vlastní režim 2 (str. 63)
i
Režim Priority objektivu (str. 64)
s
Inteligentní režim (str. 66)
B
Funkce Wi-Fi (str. 134)
t Režim Smart Auto
V režimu Smart Auto fotoaparát rozpoznává podmínky snímání a 
automaticky nastavuje faktory ovlivňující expozici včetně expoziční doby, 
hodnoty clony, měření, vyvážení bílé a expoziční kompenzace. Vzhledem 
k tomu, že fotoaparát ovládá většinu funkcí, některé funkce jsou omezeny. 
Tento režim slouží k pořizování rychlých záběrů s minimálním nastavením.