Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
56
Otočte volič režimů na možnost t.
Nastavte objekt do rámečku.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete.
• 
Fotoaparát vybírá scénu. Na obrazovce se zobrazí vhodná ikona 
scény.
A
Rozeznatelné scény
Ikona
Popis
Krajiny
Scény s jasnými bílými pozadími
Krajiny v noci
Portréty v noci
Ikona
Popis
Krajiny s protisvětlem
Portréty s protisvětlem
Portréty
Detailní fotografie objektů
Detailní fotografie textu
Západy slunce
Interiéry, tmavé
Částečně osvětlené
Detaily s bodovým osvětlením
Portréty s bodovým osvětlením
Modré oblohy
Zalesněné oblasti obvykle obsahují zeleně zbarvené objekty
Detailní fotografie barevných objektů
Fotoaparát je stabilizován na stativu a předmět se po určitou dobu 
nehýbe. (při snímání ve tmě)
Aktivně se pohybující objekty
Ohňostroje (při používání trojnožky)
Stisknutím tlačítka [Spoušť] pořídíte fotografii.