Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
57
• 
Fotoaparát může rozpoznat jiný scénický režim pro stejný objekt, záleží na 
okolnostech, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenost objektu.
• 
Pokud fotoaparát nerozpozná vhodný režim scény, použije výchozí nastavení 
pro režim Smart Auto.
• 
I když zjistí přítomnost tváře, nemusí fotoaparát vybrat režim portrét, v 
závislosti na poloze nebo osvětlení objektu.
• 
I když použijete trojnožku, nemusí fotoaparát detekovat režim trojnožky (
pokud se objekt pohybuje.
• 
Fotoaparát spotřebovává více energie, jelikož je při volbě vhodné scény 
nucen často měnit nastavení.
P Režim Program
Fotoaparát automaticky nastavuje expoziční dobu a hodnotu clony tak, 
aby bylo dosaženo optimální expozice.
Tento režim je užitečný pro pořizování snímků s konstantní expozicí při 
možnosti nastavení ostatních možností.
Otočte volič režimů na možnost P.
Nastavte požadovanou možnost. 
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.