Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
58
Změna programu
Funkce Změna programu umožňuje nastavení expoziční doby a hodnoty 
clony při zachování stejné expozice. Posunutím ovládacího otočného 
voliče vlevo nebo otočením navigačního tlačítka proti směru hodinových 
ručiček snížíte expoziční dobu a zvýšíte hodnotu clony. Posunutím 
ovládacího otočného voliče vpravo nebo otočením navigačního tlačítka ve 
směru hodinových ručiček zvýšíte expoziční dobu a snížíte hodnotu clony.
Minimální rychlost závěrky
Nastavení expoziční doby nesmí být pomalejší, než vybraná rychlost. 
Pokud však nelze dosáhnout optimální expoziční hodnoty, protože citlivost 
ISO dosáhla maximální hodnoty ISO, která je nastavená pro automatický 
rozsah ISO, může být expoziční doba nižší, než vybraná minimální 
expoziční doba.
Chcete-li nastavit 
minimální expoziční 
dobu,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Minimální rychlost závěrky 
ĺ
 možnost.
• 
Tato funkce je dostupná pouze po nastavení citlivosti ISO na hodnotu 
Automatický.
• 
Tato funkce je dostupná pouze v režimu Program nebo Priorita clony.