Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
59
A Režim Priority clony
V režimu priority clony fotoaparát automaticky počítá expoziční dobu 
podle nastavené hodnoty clony. 
Změnou hodnoty clony můžete ovlivňovat hloubku ostrosti (DOF). Režim 
je užitečný pro pořizování snímků portrétů, květin nebo krajin.
Velká hloubka ostrosti 
Malá hloubka ostrosti
Otočte volič režimů na možnost A.
Posunutím ovládacího otočného voliče nebo otočením 
navigačního tlačítka nastavte hodnotu clony.
• 
Hodnotu clony můžete také nastavit stisknutím tlačítka [f], 
přesunutím na hodnotu clony a pak otočením ovládacího otočného 
voliče nebo přetažením obrazovky.
Nastavte požadovanou možnost. 
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
• 
Při špatných světelných podmínkách můžete zvýšením citlivosti ISO zabránit 
rozmazání snímků.
• 
Chcete-li nastavit minimální expoziční dobu, stiskněte v režimu snímání 
položku [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Minimální rychlost závěrky 
ĺ
 možnost.