Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
61
M Ruční režim
Ruční režim umožňuje ruční volbu hodnoty clony i expoziční doby. V 
tomto režimu plně ovládáte expozici snímku.
Režim se hodí pro snímání v kontrolovaných podmínkách, např. ve studiu 
nebo při nutnosti jemného doladění nastavení fotoaparátu. Režim Ručně 
se rovněž doporučuje pro snímání nočních scén a ohňostrojů.
Otočte volič režimů na možnost M.
Posunutím ovládacího otočného voliče nastavte expoziční 
dobu.
Otáčením navigačního tlačítka nastavte hodnotu clony. 
• 
Stisknutím tlačítka [f] a pak přesunutím na expoziční dobu nebo 
hodnotu clony, případně také otočením ovládacího otočného voliče 
nebo přetažením obrazovky můžete také nastavit expoziční dobu 
nebo hodnotu clony.
Nastavte požadovanou možnost.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
Používání režimu rámování
Když nastavujete hodnotu clony nebo expoziční dobu, expozice se mění 
podle nastavení, takže displej může ztmavnout. Po zapnutí této funkce je 
jas displeje konstantní bez ohledu na nastavení, takže můžete lépe určit 
kompozici.
Použití Režimu 
rámování,
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Režim rámování 
ĺ
 možnost.