Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
62
Používání funkce Bulb
Funkci Bulb použijte ke snímání nočních scén nebo noční oblohy. Když 
stisknete tlačítko [Spoušť], zůstane závěrka otevřena, takže budete moci 
vytvořit efekty pohybujícího se světla.
Použití režimu 
Lampa,
Zcela posuňte volič doleva až na hodnotu Bulb 
ĺ
 stiskněte a 
podržte tlačítko [Spoušť] po požadovanou dobu.
• 
Pokud nastavíte vysokou hodnotu ISO nebo ponecháte závěrku dlouhou 
dobu otevřenou, ve snímku může vzniknout šum.
• 
Možnosti režimu snímání, blesk a Snímání jedním dotykem nelze použít s 
funkcí Bulb.
• 
Funkce Bulb je k dispozici pouze v režimu Ručně.
• 
Pro ochranu před otřesy fotoaparátu použijte stativ a spoušť závěrky.
• 
Čím déle necháte otevřenou závěrku, tím déle trvá uložení fotografie. 
Nevypínejte fotoaparát během ukládání fotografie. 
• 
Pokud tuto funkci používáte delší dobu, použijte plně nabitou baterii.