Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
63
T U Vlastní režim
Vlastní režim umožňuje vytvářet vaše vlastní režimy snímání úpravou 
nastavení a jeho uložením. Často používaná nastavení si uložte, poté 
je budete moci otevřít jako váš vlastní režim snímání přizpůsobený 
pro konkrétní prostředí. Vlastní režim používejte, pokud fotografujete 
v různých prostředích, máte nějaká oblíbená nastavení snímání nebo za 
určitých okolností často používáte přednastavené varianty.
Uložení vlastních režimů
Otočte volič režimů do polohy P, A, S, M, T nebo U.
Nastavte možnosti snímání.
Stiskněte položku [m] a pak vyberte možnost d 
ĺ
 
Spravovat Vlastní režim 
ĺ
 Uložit.
• 
Vlastní režim můžete také uložit klepnutím na položku 
 na 
obrazovce.
• 
Můžete také uložit vlastní režim stisknutím položky [f] a pak 
klepnutím na položku 
.
Ověřte možnosti snímání a pak vyberte položku Uložit.
Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název režimu. (str. 139)
Stiskem tlačítka [o] režim uložíte.
Můžete sdílet až 10 vlastních režimů.
Výběr vlastních režimů
Otočte volič režimů do polohy T nebo U.
Na vyskakovacím okně se přesuňte do uloženého 
uživatelského režimu a pak zvolte Ano.
• 
Také můžete stisknout [m] a pak zvolit d 
ĺ
 Spravovat 
Vlastní režim 
ĺ
 Otevřené 
ĺ
 konkrétní režim.
• 
Nejsou-li uloženy žádné vlastní režimy, můžete vybrat režim 
snímání z rozevíracího okna ve fotoaparátu, nastavit možnosti 
snímání a uložit nové vlastní režimy. 
Ověřte možnosti snímání a pak vyberte položku OK.