Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
64
Odstranění vlastních režimů
Otočte volič režimů do polohy P, A, S, M, T nebo U.
Stiskněte položku [m] a pak vyberte možnost d 
ĺ
 
Spravovat Vlastní režim 
ĺ
 Vymazat.
Vyberte režim, který chcete odstranit a pak stiskněte tlačítko 
[n].
i Režim Priority objektivu
Režim Priority objektivu umožňuje také nastavit hloubku ostrosti nebo 
kontrast fotografie nebo použít funkci Z. 
Otočte volič režimů na možnost i.
Stiskněte tlačítko [i-Function] na objektivu a vyberte 
nastavení.
• 
Můžete také stisknout funkci [i-Function] a pak stisknout možnost 
[D/I] nebo přetáhnout obrazovku a vybrat nastavení.