Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
65
Možnost
Popis
E
Nastavte hloubku pole a rozmažte nebo zaostřete 
pozadí.
G
Nastavte kontrast a zvyšte nebo snižte rozdíly 
stínování fotografie.
Z
Přibližte předmět, přičemž dojde k nižšímu snížení 
kvality fotografie než u digitálního zoomu. Na rozdíl 
od přiblížení otáčením kroužku transfokátoru se však 
rozlišení fotografie může změnit. 
Vyberte možnost pomocí kroužku ostření.
• 
Možnost můžete také vybrat posunutím ovládacího otočného 
voliče nebo otáčením navigačního tlačítka, případně přetažením 
obrazovky.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
• 
Tato funkce není k dispozici, pokud připojíte 3D objektiv a nastavíte možnost 
Režim 3D Auto.
• 
Když nastavíte možnost E blíže k položce 
, dojde ke zvýšení 
hodnoty clony a zkrácení expoziční doby. Při nedostatečném osvětlení může 
dojít k rozmazání fotografií.
• 
Když nastavíte možnost G blíže k položce +4, dojde ke zvýšení 
rozdílů stínování fotografie.
• 
Z není k dispozici, pokud nastavíte metodu snímání na hodnotu 
Sekvenční snímání.
• 
Z není k dispozici při pořizování fotografií do souboru formátu RAW.
• 
Z je deaktivována pří záznamu videí stisknutím tlačítka pro záznam 
videa.