Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
66
s Inteligentní režim
V Inteligentním režimu je možné pořizovat fotografie s předvolenými 
možnostmi, přednastavenými pro určité scény.
Otočte volič režimů na možnost s.
Vyberte scénu. 
Přetažením procházejte možnosti.
Přepněte do zobrazení mřížky.
Portrét
Přepněte do zobrazení v seznamu.
Možnost
Popis
Překrásná tvář
Zachytí portrét s možnostmi skrytí nedokonalostí 
tváře.
Nejlepší tvář
Zachytí více fotografií a nahradí tváře pro vytvoření 
nejlepšího možného snímku.
Krajina
Zachycení statických scén a krajin.
Makro
Zachytí malé nebo detailní objekty.
Zastavená akce
Zachytí objekty pohybující se vysokými rychlostmi.
Sytý odstín
Zachytí fotografii s živými barvami.
Panorama
Zachytí širokoúhlou panoramatickou scénu pomocí 
jedné fotografie.
Vodopád
Zachytí scény s vodopády.
Víc. expozice
Zachycení vícenásobných fotografií a jejich překrytí 
pro vytvoření jedné fotografie.
Kreativní snímek
Zachycení fotografií s automaticky použitými efekty. 
Snímek s funkcí 
Smart Jump
Nastavení oblasti pro automatické zachycení 
skákajícího předmětu při zjištění pohybu.
Silueta
Zachytí objekty jako tmavé tvary proti světlému 
pozadí.