Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
67
Možnost
Popis
Západ Slunce
Zachycení scén při západu slunce s přirozenou 
červenou a žlutou.
Noc
Zachytí více fotografií při nedostatku světla bez blesku. 
Fotoaparát tyto snímky zkombinuje a vytvoří jeden 
snímek, který bude jasnější a méně rozmazaný.
Ohňostroj
Zachytí scény s ohňostrojem.
Světelná stopa
Zachytí scény se světelnými stopami při nedostatku 
světla.
Při použití hledáčku nejsou některé možnosti k dispozici.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] proveďte zaostření a pak 
stisknutím tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.