Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
68
Použití režimu Nejlepší tvář
V režimu Nejlepší tvář můžete zachytit více fotografií a nahradit tváře 
pro vytvoření nejlepšího možného snímku. Tento režim použijte pro 
výběr nejlepšího snímku pro jednotlivé osoby při zachycení skupinových 
fotografií.
Otočte volič režimů na možnost s a pak vyberte možnost 
Nejlepší tvář.
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [Spoušť
zaostřete.
Stisknutím tlačítka [Spoušť] pořídíte fotografii.
• 
Fotoaparát sekvenčně zachytí 5 fotografií.
• 
První fotografie bude nastavena jako snímek pozadí.
• 
Fotoaparát po snímání automaticky detekuje tváře.
Klepnutím na tvář ji nahradíte.
Zpět
Uložit
Klepněte na nejlepší snímek z 5 tváří, které byly zachyceny.
• 
Opakováním kroků 4 a 5 nahradíte zbylé tváře na fotografii.
• 
Na snímku, který fotoaparát doporučí se zobrazí ikona 
.
• 
Stiskem 
 skryjete zachycené tváře.
Stisknutím tlačítka [o] fotografii uložte. 
• 
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• 
Rozlišení bylo nastaveno na hodnotu 5.9M nebo nižší.