Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
6
Označení použitá v návodu
Označení režimu
Režim
Označení
Smart Auto
t
Program
P
Priorita clony
A
Priorita závěrky
S
Ruční
M
Vlastní 1 
T
Vlastní 2 
U
Priorita objektivu
i
Inteligentní
s
Bezdrátová síť
B
Ikony použité v návodu
Ikona
Funkce
Další informace
Bezpečnostní a další upozornění
[  ]
Tlačítka fotoaparátu. Například [Spoušť] označuje tlačítko 
spouště.
(  )
Číslo strany s příslušnou informací
ĺ
Pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat k 
provedení kroku, například: Vyberte položku b 
ĺ
 
Kvalita (představuje výběr b a pak položky Kvalita). 
*
Poznámka