Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
70
• 
Rozlišení se liší v závislosti na zachycené panoramatické fotografii.
• 
V režimu Panorama nejsou některé možnosti snímání dostupné.
• 
Fotoaparát může přestat fotografovat kvůli kompozici snímku nebo pohybu 
objektu.
• 
V režimu Panorama fotoaparát nepořídí celou poslední scénu, pokud 
zastavíte pohyb fotoaparátu z důvodu zlepšení kvality fotografie. Pokud si 
přejete, aby fotoaparát pořídil celou scénu, pomalu posuňte fotoaparát za 
bod, kde chcete, aby scéna končila.
• 
V režimu 3D Panorama fotoaparát nepořídí úplný začátek a konec scény 
z důvodu vlastností 3D efektu. Pokud si přejete pořídit celou scénu, 
fotoaparát pomalu přesuňte za počáteční a koncové body, které si přejete 
pořídit.
• 
Fotografie zachycené pomocí funkce 3D režimu se ukládají ve formátu 
souborů JPEG (2D) nebo MPO (3D). Na displeji fotoaparátu je možné si 
prohlížet pouze soubory ve formátu JPEG.
• 
Chcete-li zobrazit 3D soubory, připojte vaši kameru k 3D televizoru nebo 3D 
monitoru pomocí volitelného kabelu HDMI. Během prohlížení noste vhodné 
3D brýle. 
• 
Záznam fotografií v režimu 3D Panorama může vést k méně výraznému 3D 
efektu, než u snímků zachycených pomocí 3D objektivu. Chcete-li zvýšit 3D 
efekt, připevněte volitelný 3D objektiv a použijte 3D režim. (str. 73)
• 
Pro nejlepší výsledky při snímání panoramatických fotografií 
nedoporučujeme následující činnosti:
 
-
Pohybovat fotoaparátem příliš rychle nebo pomalu.
 
-
Pohybovat fotoaparátem příliš málo pro zachycení dalšího snímku.
 
-
Pohybovat fotoaparátem nepravidelnou rychlostí.
 
-
Třást s fotoaparátem.
 
-
Snímat na tmavých místech.
 
-
Zachycovat pohybující se objekty poblíž.
 
-
Snímat za podmínek, kdy dochází ke změně jasu nebo barev světla.
• 
Vytvořené fotografie budou automaticky uloženy a snímání zastaveno za 
následujících podmínek:
 
-
Pokud změníte směr snímání během snímání.
 
-
Pokud pohybujete fotoaparátem příliš rychle.
 
-
Pokud fotoaparátem nepohybujete.