Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
71
Použití režimu Snímek s funkcí Smart Jump
V režimu Snímek s funkcí Smart Jump můžete nastavit oblast, ve které se 
zachytí skákající objekt. Fotoaparát fotografii automaticky zachytí, pokud 
dojde k detekci pohybu.
Otočte volič režimů do polohy s a pak vyberte položku 
Snímek s funkcí Smart Jump.
Přetáhněte pole na obrazovce do požadovaného umístění.
Posunutím rohů rámečku nastavte jeho velikost tak, aby 
obklopoval skákající objekt (jednu osobu).
Stisknutím tlačítka [Spoušť] nebo [o] pořiďte fotografii.
• 
Kontrolka AF–Assist / Samospoušť bude 5 sekund blikat. Říká 
objektu, aby se během blikání kontrolky připravil ke skoku.
• 
Jakmile kontrolka AF–Assist / Samospoušť přestane blikat 
a v rámečku na obrazovce je zjištěn fotografovaný objekt, pořídí 
fotoaparát sekvenci 5 snímků.
Klepněte na nejlepší snímek z 5 fotografií a vyberte ho. 
Stisknutím tlačítka [o] fotografii uložte. 
• 
Stiskem tlačítka [m] se vrátíte do režimu snímání, aniž byste 
fotografii uložili.
• 
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• 
Ve tmavém prostředí není fotoaparát schopen fotografovat.