Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
72
Záznam videa
V režimu snímání můžete zaznamenat videa ve formátu Full HD 
(1920X1080) stisknutím tlačítka 
 (záznam videa). Fotoaparát umožňuje 
zachytit video až o délce 29 minut 59 sekund, dokud velikost video 
souboru nepřekročí 4 GB, rychlostí 60, 30, 24 nebo 15 sn./s a ukládat 
je ve formátu MP4 (H.264). (Při rozlišení 1920X1080 (60 sn./s), můžete 
zaznamenat až 21 minut a 15 sekund.) Hodnota 60 sn./s je k dispozici 
pouze v rozlišení 1920X1080 a 1280X720 a hodnota 24 sn./s je k dispozici 
pouze v rozlišení 1920X810. Hodnota 15 sn./s je k dispozici pouze 
u některých možností inteligentního filtru. Záznam zvuku probíhá pomocí 
mikrofonu fotoaparátu. (Pokud připojíte externí mikrofon, bude zvuk 
zaznamenáván pomocí něj.)
Expozici lze nastavit úpravou hodnoty clony a expoziční doby vybraného 
režimu. Pokud během záznamu videa používáte objektiv, který neobsahuje 
přepínač AF/MF, deaktivujte nebo aktivujte funkci AF stisknutím tlačítka 
[F]. Pokud používáte objektiv, který obsahuje přepínač AF/MF, bude 
funkce AF pracovat v souladu s nastavením spínače.
Chcete-li provést zatmívání nebo rozetmívání scény, použijte funkci 
Zatmívání. Pro nastavení možností záznamu můžete také vybrat možnosti 
ZvukVětrný filtr nebo další možnosti. (str. 116)
Otočte volič režimů do polohy t, P, A, S, M, T, U, 
i nebo s.
• 
Tato funkce nemusí v některých režimech pracovat.
Nastavte požadovanou možnost.
Pro spuštění záznamu stiskněte tlačítko 
 (záznam videa).
Pro zastavení znovu stiskněte tlačítko 
 (záznam videa).
• 
H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoce komprimovaný formát pro záznam 
videa, přijatý v roce 2003 mezinárodními normalizačními organizacemi 
ISO-IEC a ITU-T. Tento formát dosahuje vysokého poměru komprimace, velké 
množství dat tedy vyžaduje menší paměť.
• 
Při použití funkce stabilizace obrazu při záznamu videa může fotoaparát 
zaznamenat zvuk vydávaný stabilizátorem.
• 
Pokud v průběhu záznamu videa nastavujete objektiv, zvuk transfokátoru či 
jiné zvuky objektivu mohou být zaznamenány.
• 
Při použití volitelného videoobjektivu se zvuk automatického ostření 
nezaznamená.
• 
Pokud odejmete objektiv při snímání videa, záznam se přeruší. Během 
záznamu neměňte objektiv.
• 
Pokud připojíte nebo odpojíte externí mikrofon během záznamu videa, zvuk 
bude nahráván pomocí interního mikrofonu fotoaparátu.