Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
73
• 
Pokud během záznamu videa změníte rychle úhel záběru, fotoaparát nemusí 
zachytit obraz přesně. Otřesy fotoaparátu omezte použitím stativu.
• 
Při záznamu videa podporuje fotoaparát pouze funkci Vícebodové ostření. 
Ostatní možnosti oblasti ostření, jako Automatické ostření podle tváře nelze 
používat.
• 
Pokud velikost video souboru překročí 4 GB, fotoaparát automaticky zastaví 
záznam, i když nebyla dosažena maximální doba záznamu (29 minut a  
59 sekund).
• 
Při použití pomalé paměťové karty může být záznam videa přerušován, neboť 
karta není schopna ukládat video tak rychle, jak se pořizuje. Pokud k tomu 
dojde, vyměňte paměťovou kartu za rychlejší nebo snižte rozlišení videa 
(například z hodnoty 1280X720 na hodnotu 640X480).
• 
Při formátování paměťové karty používejte vždy tento fotoaparát. Pokud 
formátujete kartu v jiném přístroji nebo v PC, může dojít ke ztrátě souborů na 
kartě nebo změně kapacity karty.
• 
Po stisknutí tlačítka pro záznam videa se Z vypne.
• 
Během záznamu videa se stejnou citlivostí ISO může být obrazovka tmavší, 
než při pořízení fotografie. Nastavte citlivost ISO.
• 
Při záznamu videa v režimu P, A, nebo S, bude hodnota ISO automaticky 
nastavena na hodnotu Automatický.
3D režim
Pomocí volitelného 3D objektivu můžete pořizovat 3D fotografie nebo 
videa.
Objektiv SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (příklad)
Nastavte spínač 2D/3D na objektivu do polohy 3D a pak zachyťte fotografii 
nebo video ve vzdálenosti 1,5–5 m od objektu.