Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
74
• 
3D režim je vždy zapnutý, nezávisle na voliči režimu fotoaparátu 
s výjimkou B.
• 
Chcete-li používat možnosti automatického 3D, které umožňují 
fotoaparátu automatické nastavení možností snímání v závislosti na 
podmínkách snímání ve 3D režimu, stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Režim 3D Auto 
ĺ
 Zapnout.
• 
Chcete-li změnit možnost 3D záznamu, stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 
ĺ
 Režim 3D REC 
ĺ
 požadovanou možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
Formát Side by Side*: Zobrazí dva snímky vedle sebe.
Formát Frame Packing: Zobrazí snímky pro levé a pravé oko 
střídavě v rámečcích.
• 
Dostupné možnosti snímání se v porovnání s ostatními režimy snímání liší.
• 
Můžete vybrat buď rozlišení fotografie 4.1M (2688X1512) nebo 2.1M 
(1920X1080).
• 
Rozlišení videa bude nastaveno na hodnotu 1920X1080.
• 
Záznam videa ve 3D může být tmavý nebo může při přehrávání docházet ke 
chvění.
• 
Snímání za nízkých teplot může vést k narušení barev na snímcích a může 
spotřebovávat více energie z baterie.
• 
Snímek nemusí být možné za podmínek slabšího osvětlení než  
8,5 LV / 900 lux správně zachytit. Pro nejlepší výsledky zachycujte fotografie 
na místech s dostatečným osvětlením.
• 
Pokud fotografované objekty obsahují polarizační materiál, například displej, 
sluneční brýle nebo polarizační filtr nebo používáte polarizační materiál u 
vašeho objektivu, mohou se snímky zdát tmavší nebo nebude správně použit 
3D efekt.
• 
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• 
Pokud během snímání otočíte fotoaparát svisle, nemusí být 3D efekt správně 
použit. Zachytávání snímku pomocí fotoaparátu v normální poloze.
• 
Pokud snímáte při osvětlení zářivkou typu L nebo zachycujete snímky 
zobrazované projektory nebo televizory, mohou se snímky zobrazit černé z 
důvodu efektu blikání.
• 
V režimu 3D nemusí být možnost 8x zvětšení položky Pomoc při ručním 
ostření
 dostupná.
• 
Displej fotoaparátu ukazuje 3D videa pouze ve 2D.
• 
Fotografie zachycené pomocí funkce 3D režimu se ukládají ve formátu 
souborů JPEG (2D) nebo MPO (3D). Na displeji fotoaparátu je možné si 
prohlížet pouze soubory ve formátu JPEG.
• 
Chcete-li zobrazit 3D soubory, připojte vaši kameru k 3D televizoru nebo 3D 
monitoru pomocí volitelného kabelu HDMI. Během prohlížení noste vhodné 
3D brýle.
• 
Ve 3D režimu nelze použít blesk.