Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
75
Dostupné funkce v režimu snímání
Podrobnosti k režimu snímání naleznete v kap. 2.  
Stiskněte zkratku každé funkce.
Funkce
Dostupná v
Zkratka
Oblast AF (str. 87)
P/A/S/M/i*/s*
f/F
Režim AF (str. 84)
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
Režim snímání 
(Samostatné/
Sekvenční/Sekvenční 
snímání/Samospoušť/
Odstupňování) (str. 95)
P/A/S/M/i*/s*/t*/3D*
f
Dynamický rozsah  
(str. 109)
P/A/S/M
-
Expoziční kompenzace 
(str. 111)
P/A/S/3D
f/W
Expoziční paměť/
paměť ostření (str. 112)
P/A/S/M
a
Blesk (str. 101)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t*
f
Upozornění na ostření  
(str. 93)
P/A/S/M/i/s/t
-
Režim rámování  
(str. 61)
P/A/S/M
-
Interval zachycení  
(str. 100)
P/A/S/M
-
ISO (str. 79)
P/A/S/M
f/I
Funkce
Dostupná v
Zkratka
Propojit AE s bodem 
ostření (str. 108)
P/A/S/M
-
Měření (str. 106)
P/A/S/M
N
Pomoc při ručním 
ostření (str. 92)
P/A/S/M/i/s/t/3D*
-
OIS (funkce proti 
otřesům)  
(str. 94)
P/A/S/M/i/s*/t
-
OLED barva (str. 80)
P/A/S/M/i/s/t
-
Velikost snímku  
(str. 77)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
Průvodce snímky  
(str. 83)
P/A/S/M/3D
f
Kvalita (str. 78)
P/A/S/M/i/s*
-
Inteligentní filtr  
(str. 110)
P/A/S/M
f
Dotykový AF (str. 90)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
Vyvážení bílé (str. 81)
P/A/S/M/3D*
f/C
*  Některé funkce jsou v těchto režimech omezeny.