Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
77
77
Funkce snímání
Funkce snímání
Velikost snímku
S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více obrazových 
bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo promítány na větší 
obrazovce. S volbou vyššího rozlišení roste i velikost souboru. Pro snímky 
určené k zobrazení ve fotorámečku nebo k uložení na web použijte nižší 
rozlišení.
Nastavení velikosti,
 
V režimu Snímání stiskněte možnost [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Velikost snímku 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Velikost
Doporučeno pro
(3:2) 5472x3648*
Tisk na papír A0.
(3:2) 3888x2592
Tisk na papír A2.
(3:2) 2976x1984
Tisk na papír A4.
(3:2) 1728x1152
Tisk na papír A5.
(16:9) 5472x3080
Tisk na papír A1 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 3712x2088
Tisk na papír A3 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 2944x1656
Tisk na papír A4 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 1920x1080
Tisk na papír A5 nebo přehrávání na HDTV.
(1:1) 3648x3648
Tisk čtvercových fotografií na papír A1.
(1:1) 2640x2640
Tisk čtvercových fotografií na papír A3.
(1:1) 2000x2000
Tisk čtvercových fotografií na papír A4.
(1:1) 1024x1024
Připojení k e-mailu. 
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Velikost a rozlišení