Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
78
Funkce snímání > 
Velikost a rozlišení
Kvalita
Pořízené snímky jsou uloženy ve formátech JPEG nebo RAW.
Snímky pořízené fotoaparátem jsou obvykle převedeny do formátu JPEG 
a uloženy do paměti podle nastavení fotoaparátu v okamžiku pořízení 
snímku. Soubory RAW se nepřevádějí do formátu JPEG a ukládají se do 
paměti beze změny. 
Soubory RAW obsahují příponu „SRW“. Pro nastavení a kalibraci expozice, 
vyvážení bílé, barevných tónů, kontrastu a barev v souborech RAW nebo 
pro jejich převod do formátů JPEG nebo TIFF použijte program Adobe 
Photoshop Lightroom z přiloženého disku DVD-ROM.
Ujistěte se, že máte dostatek paměti na paměťové kartě pro ukládání 
snímků ve formátu RAW.
Nastavení kvality,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Kvalita 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Formát
Popis
JPEG
Velmi jemná*:
• 
Komprimace se zachováním nejvyšší kvality.
• 
Doporučeno pro tisk největších velikostí.
JPEG
Jemná:
• 
Komprimace se zachováním kvality.
• 
Doporučeno pro tisk běžných velikostí.
* Výchozí
Ikona
Formát
Popis
JPEG
Normální:
• 
Komprimace s normální kvalitou.
• 
Doporučuje se pro tisk malých fotografií nebo 
pro ukládání na web.
RAW
RAW:
• 
Uložení snímku bez ztráty dat.
• 
Doporučuje se pro dodatečné úpravy snímku.
RAW+JPEG
RAW + v. jemná: Fotografie se uloží v obou 
formátech, JPEG (V. jemná kvalita) a RAW.
RAW+JPEG
RAW + jemná: Fotografie se uloží v obou 
formátech, JPEG (jemná kvalita) a RAW.
RAW+JPEG
RAW + normální: Fotografie se uloží v obou 
formátech, JPEG (normální kvalita) a RAW.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.