Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
79
79
Funkce snímání
Funkce snímání
Hodnota citlivosti ISO určuje citlivost fotoaparátu na světlo. 
Čím je hodnota ISO vyšší, tím je fotoaparát citlivější ke světlu. Je zřejmé, 
že čím vyšší citlivost ISO zvolíte, tím mohou být horší světelné podmínky 
při fotografování s krátkou expoziční dobou. Může však dojít ke zvětšení 
elektronického šumu, což způsobí zrnitost obrazu.
Nastavení citlivosti 
ISO,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [I] 
ĺ
 možnost.
Příklady
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• 
Možnost můžete také nastavit stisknutím položky [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 ISO 
ĺ
 
možnost v režimu Snímání.
• 
Zvýšení hodnoty ISO na místech, kde nemůžete použít blesk. Můžete pořídit 
jasný snímek s použitím vyšší citlivosti ISO bez nutnosti vyššího osvětlení.
• 
Při fotografování s vysokou citlivostí ISO použijte funkci redukce šumu 
k omezení obrazového šumu ve snímku. (str. 163)
• 
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Citlivost ISO