Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
80
80
Funkce snímání
Funkce snímání
Nastaví fotoaparát tak, aby při pořízení nebo přehrávání snímků 
optimalizoval barvy pro OLED displeje. OLED displej má širší rozsah 
reprodukce barev než LCD a zobrazuje jasnější a přirozenější barvy.
Chcete-li zapnout 
funkci OLED barvy,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
OLED barva 
ĺ
 a vyberte možnost.
OLED barvy