Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
81
81
Funkce snímání
Funkce snímání
Vyvážení bílé představuje zdroj světla, který ovlivňuje barvu fotografie. 
Barvy snímku závisejí na typu a kvalitě zdroje světla. Chcete-li, aby barvy 
snímku odpovídaly barvám, které jste viděli, vyvážete správně bílou barvu 
volbou světelných podmínek, jako jsou Automatické vyvážení bílé
Denní světloPod mrakemŽárovka nebo ručním nastavením barevné 
teploty.
Můžete také nastavit vyvážení bílé podle přednastavených světelných 
zdrojů, aby barvy snímku odpovídaly skutečnosti za určitých světelných 
podmínek.
K nastavení 
vyvážení bílé,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [C] 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
Automatické vyvážení bílé*: Použije automatické nastavení 
podle podmínek.
Denní světlo: Vyberte pro snímání v exteriéru při jasném počasí. 
Tato možnost poskytne výsledek nejbližší přirozeným barvám 
scény.
Pod mrakem: Vyberte pro snímání v exteriéru při oblačnosti nebo 
ve stínu. Snímky pořízené při oblačnosti mohou být modřejší než 
při jasné obloze. Tato možnost tento efekt potlačuje.
Bílá zářivka: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou denního 
světla, zejména je-li zářivka bílá.
* Výchozí
Ikona
Popis
N
Neutrální zářivka: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou 
denního světla, zejména je-li světlo zářivky intenzivně bílé.
D
Zářivka - denní světlo: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou 
denního světla, zvláště pro zářivky s mírně modrým odstínem.
Žárovka: Vyberte pro snímky v interiéru při osvětlení klasickými 
nebo halogenovými žárovkami. Žárovkové osvětlení způsobuje 
červené snímky. Tato možnost tento efekt potlačuje.
Blesk - vyvážení bílé: Vyberte při použití blesku.
Vlastní nastavení: Použije vaše předem definované nastavení. 
Vyvážení bílé lze nastavit manuálně stisknutím tlačítka [D] a 
pak nasnímáním bílého listu papíru. Nastavte bílý papír tak, aby 
vyplnil měřicí kroužek, a nastavte vyvážení bílé.
Teplota barev: Manuální nastavení teploty barev zdroje světla. 
Teplota barev se udává v jednotce Kelvin a představuje odstín 
určitého světelného zdroje o téže teplotě. Můžete získat teplejší 
fotografii s vyšší hodnotou a chladnější fotografii s nižší hodnotou. 
Stiskněte tlačítko [D], a pak upravte teplotu barev.
• 
Možnost můžete také nastavit stisknutím položky [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Vyvážení bílé 
ĺ
 možnost v režimu Snímání. 
• 
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Vyvážení bílé