Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
82
Funkce snímání > 
Vyvážení bílé
Úprava předvolby možnosti vyvážení bílé
Můžete rovněž upravit předvolby pro Vyvážení bílé.
Přizpůsobení 
přednastavených 
možností,
V režimu Snímání stiskněte [C] 
ĺ
 vyberte možnost 
ĺ
 [D] 
ĺ
 posuňte ovládací otočný volič nebo otočte 
navigačními tlačítky nebo stiskněte [D/I/C/F].
Vyvážení bílé : Denní světlo
Zpět
Nastav
Resetovat
Můžete také klepnout na oblast na obrazovce.
Příklady
Automatické vyvážení bílé
Denní světlo
Zářivka - denní světlo
Žárovka