Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
83
83
Funkce snímání
Funkce snímání
Průvodce snímky umožňuje použití různých fotografických stylů na snímek 
a vytváření různých vzhledů a nálad. Můžete rovněž vytvořit a uložit vlastní 
fotografický styl úpravou barev, sytosti, ostrosti a kontrastu.
Neexistuje pravidlo pro určení vhodnosti stylu pro snímek. Experimentujte 
s nastaveními a styly a najděte si vlastní způsob.
Nastavení foto. stylu,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Průvodce snímky 
ĺ
 možnost.
Příklady
Standard Výrazný
Portrét
Krajina
Prales
Retro
Chladný
Klid
Klasika
• 
Můžete rovněž upravit hodnoty nastavení předvoleného stylu. Vyberte 
možnost Průvodce snímky, stiskněte tlačítko [D] a pak nastavte barvy, 
sytost, ostrost nebo kontrast.
• 
Chcete-li přizpůsobit vlastního průvodce snímky, vyberte možnost 
 
nebo 
 a pak nastavte barvu, sytost, ostrost a kontrast.
• 
Možnosti průvodce snímky nelze nastavit zároveň s možnostmi Inteligentní filtr.
Průvodce snímky (fotografické styly)