Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
84
84
Funkce snímání
Funkce snímání
Režim AF
Naučíte se nastavit ostření fotoaparátu podle objektu.
Můžete volit režim ostření podle objektu mezi Jednotlivé, Průběž. aut. 
ostření a Ruční. Funkce AF se spustí namáčknutím tlačítka [Spoušť] do 
poloviny. V režimu MF můžete ostřit ručně otáčením kroužkem ostření na 
objektivu.
Ve většině případů můžete zaostřit volbou Jednorázový autofokus
Rychle se pohybující objekty nebo objekty s malými rozdíly stínováni ve 
vztahu k pozadí, je obtížné zaostřit. V těchto případech volte příslušné 
režimy ostření.
Pokud váš objektiv obsahuje přepínač AF/MF, musíte přepínač nastavit 
podle vybraného režimu. Pokud vyberete režim Jednorázový autofokus 
nebo Sekvenční automatické ostření, nastavte přepínač do polohy AF. 
Pokud vyberete Ruční, nastavte spínač do polohy MF.
Pokud objektiv není opatřen přepínačem AF/MF, stisknutím [F] vyberte 
požadovaný režim AF.
Nastavení 
automatického ostření,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [F] 
ĺ
 možnost.
• 
Možnost můžete také nastavit stisknutím tlačítka [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Režim AF 
ĺ
 možnost v režimu Snímání.
• 
Možnosti se mohou lišit podle používaného objektivu.