Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
85
Funkce snímání > 
Režim AF
Jednorázový autofokus
Jednorázový autofokus je vhodný pro snímání statických objektů. 
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zafixujete ostření v oblasti ostření. Když je 
zaostřeno, oblast bliká zeleně.
Sekvenční automatické ostření
Po namáčknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát pokračuje v automatickém 
ostření. Jakmile je objekt jednou zaostřen, je vždy ostrý, i když se pohybuje. 
Režim se doporučuje pro fotografování osob na kolech, běžících psů nebo 
závodících automobilů.