Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
87
87
Funkce snímání
Funkce snímání
Funkce Oblast AF mění polohu oblasti ostření.
Fotoaparát obecně ostří na nejbližší objekt. Když je v kompozici mnoho 
objektů, může dojít k zaostření těch nežádoucích. Pokud chcete zabránit 
ostření na nesprávný objekt, můžete změnit oblast ostření a nechat 
zaostřit na požadovaný objekt. Volbou správné oblasti ostření můžete 
získat jasnější a ostřejší snímek.
Nastavení oblasti 
automatického ostření,
 
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
ĺ
 
Oblast AF 
ĺ
 možnost.
• 
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
• 
Pokud je přepínač AF/MF nastaven na hodnotu MF, nemůžete měnit oblast 
AF z nabídky snímání.
• 
Pokud použijete možnost Automatické ostření podle tváře, tak se fotoaparát 
automaticky zaostří na oblast s bílým rámečkem.
• 
V závislosti na možnostech Průvodce snímky nemusí být funkce 
Rozpoznávání tváře efektivní.
• 
Když nastavíte manuální ostření, nemusí být detekce tváře k dispozici.
• 
Rozpoznávání tváře nemusí pracovat, pokud:
 
-
Je objekt velmi daleko od fotoaparátu.
 
-
Je příliš jasný nebo příliš tmavý.
 
-
Není objekt otočen směrem k fotoaparátu.
 
-
Objekt nosí sluneční brýle nebo masku.
 
-
Výraz tváře objektu se významně mění.
 
-
Objekt je podsvícen nebo nejsou stabilní světelné podmínky.
Výběrové ostření
Můžete zaostřit do požadované oblasti. Správným použitím oblastí 
neostrosti můžete zdůraznit objekt snímku.
Na níže uvedeném snímku byla oblast ostření přemístěna a zvětšena tak, 
aby vyplnila tvář objektu. 
Pro změnu velikosti a přemístění oblasti ostření v režimu Snímání stiskněte 
[o]. Pomocí navigačního tlačítka přesuňte oblast ostření. Otáčením ovládacím 
voličem změníte velikost oblasti zaostření. Pokud použijete hledáček, stisknutím 
tlačítka [f] vyberete pohodlně oblast zaostření.
Oblast AF