Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
88
Funkce snímání > 
Oblast AF
Vícebodové ostření
Fotoaparát zobrazí zelený obdélník v místě, kde je správně zaostřeno. 
Snímek je rozdělen do dvou nebo několika oblastí a fotoaparát zaostří na 
body v každé oblasti. Doporučuje se pro snímky scenérií.
Po namáčknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zobrazí oblasti zaostřování 
jako na fotografii níže.
Automatické ostření podle tváře
Fotoaparát ostří především na lidské tváře. Může být rozpoznáno až 10 
tváří. Doporučuje se pro fotografování skupin lidí.
Po namáčknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zaostří na obličeje, jak je 
patrné z obrázku. Při fotografování skupiny lidí fotoaparát zobrazí zaostření 
na nejbližší tvář bíle a zbytek tváří šedě.