Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
90
90
Funkce snímání
Funkce snímání
Ostření se sledováním
Ostření se sledováním umožňuje sledovat a automaticky zaostřovat 
předmět, i když se předmět pohybuje nebo pokud změníte složení 
kompozice. 
Bílý rámeček: Váš fotoaparát 
sleduje objekt.
Zelený rámeček: Váš objekt je 
zaostřen po namáčknutí tlačítka 
[Spoušť].
Červený rámeček: Váš fotoaparát 
nemůže zaostřit. 
Vybere nebo zaostří na oblast, kterou klepnete na obrazovce. Dále pak 
zaostřete objekt a zachyťte fotografii klepnutím na obrazovku.
Nastavení 
dotykového AF,
 
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
ĺ
Dotykový AF 
ĺ
 možnost.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Dotykový AF
Dotykový AF umožňuje vybírat a zaostřovat oblasti ostření klepnutím na 
obrazovku.
Bodové AF ostření
Oblast ostření bude odpovídat oblasti, na kterou klepnete na obrazovce, 
a zaostření se nezdaří.
Dotykový AF