Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
91
Funkce snímání > 
Dotykový AF
Snímání jedním dotykem
Fotografii můžete zachytit dotykem prstu. Když se dotknete prstem 
objektu, fotoaparát na objekt automaticky zaostří a pořídí snímek. 
• 
Pokud nevyberete oblast ostření, nebude funkce automatického ostření 
pracovat.
• 
Sledování objektu může selhat, když: 
 
-
Je objekt příliš malý.
 
-
Se objekt nepravidelně hýbe. 
 
-
Je objekt podsvícen nebo snímáte na tmavém místě. 
 
-
Barvy nebo vzory na objektu a na pozadí jsou stejné. 
 
-
Objekt obsahuje vodorovné vzory, například slepá místa. 
 
-
Fotoaparát se nadměrně třese.
 
-
Pořizujete snímky sekvenčně.
• 
Pokud sledování selže, dojde k resetování funkce.
• 
Pokud nebude moci fotoaparát sledovat předmět, dojde k resetu oblasti 
zaostření.
• 
Pokud se fotoaparátu nepodaří zaostřit, rámeček ostření zčervená a dojde k 
resetování ohniska.