Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
92
92
Funkce snímání
Funkce snímání
Při ručním ostření ostřete otáčením kroužkem ostření na objektivu. Pokud 
použijete funkci Pomoc s ručním ostřením nebo funkci Upozornění 
na ostření, budete moci lépe zaostřit. Tato funkce je dostupná pouze 
u objektivů, které podporují ruční ostření.
Pro nastavení ručního ostření můžete také používat funkci Přímé ruční 
ostření (DMF). Po zaostření pomocí funkce Automatické ostření nastavte 
ostření otáčením kroužku ostření.
Pomoc při ručním ostřením
V režimu ručního ostření můžete zvětšit scénu a snadno ostření nastavit 
pomocí otočného kroužku ostření.
Nastavení 
pomocníka 
automatického 
ostření,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Pomoc 
při ručním ostření 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnout
Funkci Pomoc s ručním ostřením nepoužívejte.
5x zvětšení*
Oblast ostření se při otočení kroužkem ostření 5 krát zvětší.
8x zvětšení
Oblast ostření se při otočení kroužkem ostření 5x zvětší.
Pomoc při ostření