Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
93
Funkce snímání > 
Pomoc při ostření
Upozornění na ostření
V režimu manuálního ostření se vybraná barva zobrazí na zaostřeném 
objektu jako pomůcka při ostření během otáčení kroužku ostření.
Nastavení 
možností funkce 
Upozornění na 
ostření,
 
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Upozornění na ostření 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Úroveň
Nastavení citlivosti detekce zaostřeného objektu.  
(VypnoutHlasitěNormální*, Potichu)
Barva
Nastavení barvy, která se zobrazí při zaostření objektu.  
(Bílá*, ČervenáZelená)
DMF (přímé ruční ostření) 
Můžete ručně upravit ostření otočením kroužku ostření a po zaostření 
namáčknutím tlačítka [Spoušť]. Tuto funkci nemusí podporovat všechny 
objektivy.
Pro nastavení 
funkce DMF,
 
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 DMF 
ĺ
 
možnost.
Nastavení odezvy DMF
Pokud používáte funkci DMF, nastavte Kroužek ostření. Pokud vyberete 
možnost Hlasitě, postačí k úpravě ostření jen mírné otáčení kroužku. 
Pokud vyberete možnost Potichu, bude k úpravě ostření třeba delší 
otáčení kroužku. Tato funkce je k dispozici pouze po připevnění objektivu 
který ji podporuje.
Pro nastavení 
možností odezvy 
DMF,
 
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Odezva 
DMF 
ĺ
 možnost.