Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
94
94
Funkce snímání
Funkce snímání
Funkci Optická stabilizace obrazu (OIS) použijte k omezení otřesů 
fotoaparátu. OIS nemusí být dostupné u některých objektivů.
Otřesy fotoaparátu nejvíce vadí při slabém osvětlení nebo v interiérech. V 
takových případech fotoaparát prodlužuje expoziční dobu a může dojít k 
roztřesení snímku. Této situaci můžete zabránit použitím funkce OIS.
Pokud je objektiv vybaven přepínačem OIS a chcete funkci OIS použít, je 
nutné ho nastavit do polohy ON.
Nastavení 
možností OIS,
 
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
ĺ
  
OIS (funkce proti otřesům) 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
Vypnout: Funkce OIS je vypnutá. (Tuto volbu nemusí podporovat 
všechny objektivy.)
Režim 1*: Funkce OIS pracuje pouze při namáčknutí nebo 
domáčknutí tlačítka [Spoušť] do poloviny nebo plně.
Režim 2: Funkce OIS je vždy zapnutá.
Optická stabilizace obrazu (OIS)
Bez opravy OIS
S opravou OIS
• 
OIS nemusí pracovat správně: 
 
-
Pokud sledujete fotoaparátem pohybující se objekt. 
 
-
Pokud se fotoaparát příliš třese. 
 
-
Pokud je expoziční doba příliš krátká (například když vyberete možnost 
Noc v s režimu). 
 
-
Je-li baterie vybitá.
 
-
Při snímání zblízka.
• 
Pokud požíváte funkci OIS na stativu, mohou být snímky naopak rozmazané 
pohybem snímače OIS. Při použití stativu vypněte stabilizátor OIS.
• 
Pokud dojde k nárazu nebo pádu fotoaparátu, obraz bude rozmazaný. Pokud 
k tomu dojde, fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
• 
Funkci OIS používejte pouze je-li to nutné, neboť zvyšuje odběr baterie.
• 
Chcete-li nastavit možnost OIS v menu, nastavte přepínač OIS na objektivu do 
polohy ON.
• 
Tuto volbu nemusí podporovat všechny objektivy.
• 
Možnost Vypnout nemusí být některých objektivů k dispozici.