Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
95
95
Funkce snímání
Funkce snímání
Můžete volit způsoby snímání jako Sekvenční, Sekvenční snímání, 
Samospoušť nebo Odstupňování. 
Volbou Samostatné pořídíte jednu fotografii. Pro snímání rychle se 
pohybujících objektů vyberte možnost Sekvenční nebo Sekvenční 
snímání
. Vyberte položku Odstupňování AEOdstupňování WB
Odstupňování s průvodcem nebo Stupňování hloubky a nastavte 
expozici, vyvážení bílé, použijte efekty průvodce snímky nebo zachycujte 
fotografie pomocí různých hloubek pole. Pro automatické zachycení 
fotografie po určené době můžete také vybrat možnost Samospoušť.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Ikona
Popis
H
Samostatné (str. 96)
J
Sekvenční (str. 96)
K
Samospoušť (str. 97)
L
Odstupňování (str. 98)
Neotáčejte volič za dovolenou mezní hranici. Mohlo by dojít k poškození 
fotoaparátu.
Režim Snímání (způsob snímání)