Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
96
Funkce snímání > 
Režim Snímání (způsob snímání)
Samostatné
Snímek se pořídí s každým stiskem tlačítka [Spoušť]. Doporučeno pro 
běžné fotografování.
Nastavení způsobu 
snímání,
 
Otočte volič režimu snímání na možnost H.
Sekvenční
Snímky se pořizují nepřetržitě, dokud držíte tlačítko [Spoušť]. Můžete 
zachytit až 4 fotografií (Normální sekvenční snímání) nebo 9 fotografií 
(Rychlé sekvenční snímání) za sekundu.
Nastavení způsobu 
snímání,
 
Otočte volič režimu snímání do polohy J, stiskněte tlačítko 
[m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Nastavení jednotky 
ĺ
 Sekvenční 
ĺ
 
Rychlé sekvenční snímání nebo Normální sekvenční snímání.
• 
Pokud vyberete možnost Rychlé sekvenční snímání nebude k dispozici 
funkce redukce hluku.
• 
Maximální rychlost snímání je 9 snímků za sekundu. Zpomalí se po přibl. 27 
snímcích JPEG, 11 snímcích RAW. (Může se lišit v závislosti na vlastnostech 
paměťové karty.)