Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
97
Funkce snímání > 
Režim Snímání (způsob snímání)
Sekvenční snímání
Postupné pořízení až 10 snímků za sekundu (3 sekundy), 15 snímků za 
sekundu (2 sekundy) nebo 30 snímků za sekundu (1 sekunda) jedním 
stisknutím tlačítka [Spoušť]. Tuto funkci doporučujeme pro snímání 
rychlých objektů, například závodních vozů.
Nastavení způsobu 
snímání,
 
Otočte volič režimu snímání do polohy J, stiskněte tlačítko 
[m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Nastavení jednotky 
ĺ
 Sekvenční 
ĺ
 
Sekvenční snímání 
ĺ
 stiskněte tlačítko [F] a nastavte počet 
snímků.
• 
Velikost snímku je nastavena na hodnotu 5M. 
• 
Uložení fotografie může zabrat delší dobu. 
• 
S funkcí nelze použít blesk.
• 
Expoziční doba musí být kratší než 1/30 sekundy.
• 
Snímky pořízené v tomto režimu se mohou při ukládání lehce zvětšit.
• 
Možnost ISO nelze nastavit na vyšší hodnotu než ISO 3200.
• 
Tuto možnost není možné použít u formátu souboru RAW a taktéž není 
k dispozici, pokud je kvalita snímku nastavena na formát RAW.
Samospoušť
Zachyťte fotografii po určené době. Můžete také nastavit interval snímání, 
počet snímků a čas snímání.
Nastavení způsobu 
snímání,
 
Otočte volič režimu snímání na možnost K.
• 
Stiskem tlačítka [Spoušť] snímání zastavíte.
• 
Údaje časovače nastavíte natočením voliče snímání na možnost K, stiskem 
[m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Nastavení jednotky 
ĺ
 Samospoušť 
ĺ
 a nastavením 
intervalu snímání, počtu snímků a času snímání.