Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
98
Funkce snímání > 
Režim Snímání (způsob snímání)
Automatická série se změnou expozice 
(Odstupňování AE)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zachytí 3 po sobě jdoucí 
fotografie: originál, o jeden krok tmavší a o jeden krok světlejší. Pro stabilní 
upevnění fotoaparátu použijte stativ, snímky se pořizují nepřetržitě. 
Nastavení lze provést v menu Nastavení stupňování.
Nastavení způsobu 
snímání,
 
Otočte volič režimu snímání do polohy L, stiskněte tlačítko 
[m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Nastavení jednotky 
ĺ
 Stupňování 
ĺ
 
Odstupňování AE.
Expozice -2
Originál
Expozice +2
Stupňování vyvážení bílé (Odstupňování WB)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zachytí 3 po sobě jdoucí 
fotografie: originál a dvě další fotografie s odlišným nastavením vyvážení 
bílé. Originální snímek se uloží stisknutím tlačítka [Spoušť]. Další dva se 
automaticky upraví podle nastaveného vyvážení bílé. Nastavení lze provést 
v menu Nastavení stupňování.
Nastavení způsobu 
snímání,
 
Otočte volič režimu snímání do polohy L, stiskněte tlačítko 
[m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Nastavení jednotky 
ĺ
 Stupňování 
ĺ
 
Odstupňování WB.
WB-2
Originál
WB+2
Tuto možnost nelze použít se soubory formátu RAW. Výběrem této možnosti 
změníte kvalitu fotografie z formátu RAW do formátu JPEG.