Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
99
99
Funkce snímání
Funkce snímání
Funkci Optická stabilizace obrazu (OIS) použijte k omezení otřesů 
fotoaparátu. OIS nemusí být dostupné u některých objektivů.
Otřesy fotoaparátu nejvíce vadí při slabém osvětlení nebo v interiérech. 
V takových podmínkách fotoaparát prodlužuje rychlost závěrky, aby do 
fotoaparátu proniklo dostatečné množství světla, a může dojít k roztřesení 
snímku. Tomu můžete zabránit použitím funkce OIS.
Pokud je objektiv vybaven přepínačem OIS a pokud chcete funkci OIS 
použít, je nutné ho nastavit do polohy ON.
Nastavení možností 
OIS:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 OIS 
(funkce proti otřesům) 
ĺ
 možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
Vypnout: Funkce OIS je vypnutá.
Režim 1*: Funkce OIS se použije při namáčknutí nebo domáčknutí 
tlačítka [Spoušť ].
Režim 2: Funkce OIS je vždy zapnutá.
Optická stabilizace obrazu (OIS)
Bez opravy OIS
S opravou OIS
• 
OIS nemusí pracovat správně:
 
-
Pokud sledujete fotoaparátem pohybující se objekt.
 
-
Pokud se fotoaparát příliš třese.
 
-
Rychlost závěrky je příliš malá (například když vyberete položku Noc v 
režimu s).
 
-
Pokud je vybitá baterie.
 
-
Při snímání zblízka.
• 
Pokud požíváte funkci OIS spolu se stativem, mohou být snímky naopak 
rozmazané pohybem snímače OIS. Při použití stativu vypněte stabilizátor OIS.
• 
Pokud dojde k nárazu nebo pádu fotoaparátu, obraz bude rozmazaný. Pokud 
k tomu dojde, fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
• 
Funkci OIS používejte pouze je-li to nutné, neboť zvyšuje odběr baterie.
• 
Chcete-li nastavit možnost OIS v menu, nastavte přepínač OIS na objektivu do 
polohy ON.
• 
Tuto volbu nemusí podporovat všechny objektivy.