Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
100
100
Funkce snímání
Funkce snímání
Jako způsoby snímání můžete zvolit Sekvenční, Sekvenční snímání, 
Samospoušť nebo Odstupňování.
Volbou Samostatné pořídíte jednu fotografii. Chcete-li fotografovat rychle 
se pohybující objekty, vyberte možnost Normální sekvenční snímání
Rychlé sekvenční snímání, nebo Sekvenční snímání. Vyberte položku 
Odstupňování AEOdstupňování vyvážení bíléOdstupňování prův. 
snímky
 nebo Odstupňování hloubky a nastavte expozici, vyvážení 
bílé, použijte efekty Průvodce snímky nebo zachycujte fotografie pomocí 
různých hloubek pole. Pro automatické zachycení fotografie po určené 
době můžete také vybrat možnost Samospoušť.
Změna způsobu 
snímání:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [C] 
ĺ
 možnost.
• 
Možnost můžete také nastavit stisknutím možnosti [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Režim 
snímání 
ĺ
 metoda snímání v režimu Snímání.
• 
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Jeden snímek
Snímek se pořídí s každým stiskem tlačítka [Spoušť ]. Doporučeno pro 
běžné fotografování.
Režim snímání (způsob snímání)