Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
101
Funkce snímání > 
Režim snímání (způsob snímání)
Sekvenční
Snímky se pořizují nepřetržitě, dokud držíte tlačítko [Spoušť ]. Můžete 
zachytit až 4 fotografií (Normální sekvenční snímání) nebo 9 fotografií 
(Rychlé sekvenční snímání) za sekundu.
• 
Když zvolíte možnost Rychlé sekvenční snímání, není k dispozici funkce 
redukce šumu.
• 
Funkce ostření se sledováním je s touto možností k dispozici.
• 
Když používáte Normální sekvenční snímání, lze nastavit až ISO 25600, když 
používáte Rychlé sekvenční snímání, lze nastavit až ISO 6400.
• 
Abyste při sekvenčním pořizování fotografií dosáhli co nejlepších výsledků, 
nastavte rychlost závěrky a 1/250 s nebo kratší. Pokud ve volbě Rychlé 
sekvenční snímání
 nastavíte rychlost snímání na 9 sn./s, nastavte rychlost 
závěrky na 1/500 s nebo kratší.
• 
Maximální rychlost snímání je 9 snímků za sekundu. Zpomalí se po přibl.  
40 snímcích JPEG, 5 snímcích RAW. (Založeno na SD kartě UHS-I SD. Může se 
lišit v závislosti na vlastnostech paměťové karty.)
Sekvenční snímání
Postupné pořízení až 10 snímků za sekundu (3 sekundy), 15 snímků za 
sekundu (2 sekundy) nebo 30 snímků za sekundu (1 sekunda) jedním 
stisknutím tlačítka [Spoušť ]. Tuto funkci doporučujeme pro snímání 
rychlých objektů, například závodních vozů.
• 
Chcete-li nastavit rychlost snímání, stiskněte v režimu Snímání tlačítko [C] 
ĺ
 
Sekvenční snímání, a pak stiskněte tlačítko [D].
• 
Velikost fotografie je nastavena na hodnotu 7M.
• 
Uložení fotografie může zabrat delší dobu.
• 
S funkcí nelze použít blesk.
• 
Rychlost závěrky musí být kratší než 1/30 sekundy.
• 
Snímky pořízené v tomto režimu se mohou při ukládání lehce zvětšit.
• 
Možnost ISO nelze nastavit na vyšší hodnotu než ISO 6400.
• 
Tuto možnost nelze použít se soubory formátu RAW. Výběrem této možnosti 
změníte kvalitu fotografie z formátu RAW na formát JPEG.