Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
102
Funkce snímání > 
Režim snímání (způsob snímání)
Samospoušť
Zachyťte fotografii po určené době. Můžete také nastavit interval snímání, 
počet snímků a čas snímání.
• 
Stiskem tlačítka [Spoušť ] snímání zastavíte.
• 
Chcete-li nastavit podrobnosti samospouště, stiskněte tlačítko [C] 
ĺ
 
Samospoušť 
ĺ
 [D] 
ĺ
 nastavte interval snímání, počet snímků a dobu 
snímání.
Automatické odstupňování expozice 
(Odstupňování AE)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť ] fotoaparát zachytí 3 po sobě jdoucí 
fotografie: původní fotografii a dvě další fotografie s odlišným nastavením 
expozice. Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ, fotoaparát 
zachytí tři snímky za sebou. Nastavení lze provést v menu Nastavení 
odstupňování.
Expozice -2
Originál
Expozice +2