Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
103
Funkce snímání > 
Režim snímání (způsob snímání)
Stupňování vyvážení bílé (Odstupňování 
vyvážení bílé)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť ] fotoaparát zachytí 3 po sobě jdoucí 
fotografie: originál a dvě další fotografie s odlišným nastavením vyvážení 
bílé. Originální snímek se uloží stisknutím tlačítka [Spoušť ]. Další dva se 
automaticky upraví podle nastaveného vyvážení bílé. Nastavení lze provést 
v menu Nastavení odstupňování.
MG-2
Originál
MG+2
Tuto možnost nelze použít se soubory formátu RAW. Výběrem této možnosti 
změníte kvalitu fotografie z formátu RAW na formát JPEG.
Odstupňování průvodce snímky 
(Odstupňování prův. snímky)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť ] pořídí fotoaparát 3 následující snímky 
s různým nastavením Průvodce snímky. Fotoaparát pořídí snímek a použije 
tři možnosti Průvodce snímky, které jste nastavili pro pořízený snímek. 
V menu Nastavení odstupňování lze vybrat tři různá nastavení.
Výrazný
Standard
Retro
Tuto možnost nelze použít se soubory formátu RAW. Výběrem této možnosti 
změníte kvalitu fotografie z formátu RAW na formát JPEG.