Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
104
Funkce snímání > 
Režim snímání (způsob snímání)
Odstupňování hloubky
Po stisku tlačítka [Spoušť ] pořídí fotoaparát 3 sekvenční snímky s různým 
nastavením hloubky ostrosti úpravou hodnoty clony. Pro stabilní upevnění 
fotoaparátu použijte stativ, fotoaparát zachytí tři snímky za sebou. 
Nastavení lze provést v menu Nastavení odstupňování.
Tato funkce je dostupná pouze v režimu Program nebo v režimu Priority clony.
Nastavení odstupňování
Můžete nastavit možnosti pro jednotlivé funkce odstupňování.
Nastavení 
odstupňování:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Režim 
snímání 
ĺ
 vyberte možnost odstupňování, potom stiskněte 
tlačítko [F] 
ĺ
 nastavte možnosti pro jednotlivé funkce 
odstupňování.
* Výchozí
Možnost
Popis
Odstupňování AE
Nastavení intervalu expozice. (-/+ 0.3 EV*, -/+ 0.7 EV
-/+ 1.0 EV-/+ 1.3 EV-/+ 1.7 EV-/+ 2.0 EV-/+ 2.3 EV
-/+ 2.7 EV-/+ 3.0 EV)
Odstupňování 
vyvážení bílé
Upravení rozsahu intervalu vyvážení bílé pro 
3 odstupňované fotografie. (AB -/+1AB -/+2,  
AB -/+3*, MG -/+1MG -/+2MG -/+3)
Např. AB -/+3 nastavuje hodnotu žluté o plus 
a mínus tři kroky. MG -/+3 nastavuje hodnotu 
purpurové o stejné hodnoty.
Odstupňování prův. 
snímky
Zvolte 3 nastavení Průvodce snímky, která 
fotoaparát použije při pořizování 3 odstupňovaných 
fotografií.
Odstupňování 
hloubky
Nastavte interval hloubky. Vyberte možnost pomocí 
ovládacího voliče 1 nebo 2. Možnost vyberte 
přetažením posuvníku nebo klepnutím na šipky.  
(-/+ 0.3-/+ 0.7-/+ 1.0*, -/+ 1.3-/+ 1.7-/+ 2.0,  
-/+ 2.3-/+ 2.7-/+ 3.0)