Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
105
105
Funkce snímání
Funkce snímání
Nastavte interval snímání, počet snímků a čas zahájení snímání. Tuto funkci 
používejte k pořizování fotografií v pravidelných intervalech během určité 
události, například během zatmění Měsíce nebo východu Slunce.
Používání 
intervalového 
snímání:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Interval 
zachycení 
ĺ
 interval snímání, počet snímků a čas zahájení 
snímání 
ĺ
 Zahájit interval zachycení 
ĺ
 počkejte, až bude 
snímání v nastavenou dobu zahájeno. (Pokud jste čas zahájení 
snímání nenastavili, pořiďte fotografii stisknutím tlačítka 
[Spoušť ].)
• 
Chcete-li uložit intervalové snímky jako video, vyberte možnost Časová 
smyčka
 
ĺ
 Zapnout. Fotoaparát nahraje video UHD o délce až 60 sekund 
a snímkové frekvenci 10 sn./s. Když použijete funkci časosběrného snímání, 
můžete nastavit počet na hodnotu nižší než 600 snímků.
• 
Pokud nastavíte počet na více než 600 snímků nebo pokud na paměťové 
kartě po nastavení funkce časosběrného snímání nebude dostatek 
místa, dojde k automatické změně počtu snímků tak, abyste mohli funkci 
časosběrného snímání použít.
• 
Pořizování fotografií pozastavíte poklepáním na položku 
.
• 
Pozastavené snímání opět spustíte klepnutím na položku 
.
• 
Snímání ukončíte klepnutím na položku 
 nebo stiskem tlačítka [m].
• 
V průběhu intervalového snímání můžete pomocí kabelu spouště závěrky a 
stativu minimalizovat pohyb fotoaparátu.
• 
Pokud jsou intervaly snímání dlouhé nebo počet pořizovaných snímků 
vysoký, připojte napájecí kabel.
• 
Pokud je interval snímaní nastaven mezi jednou a 10 minutami, fotoaparát po 
zahájení pořizování snímků spustí Úsporný režim. Pokud je interval snímaní 
více než 10 minut, fotoaparát spustí Úsporný režim a vždy se automaticky 
zapne a zachytí fotografii při dosažení zadaného časového intervalu. Stiskem 
tlačítka [Spoušť ] úsporný režim zrušíte.
• 
Pokud při pořizování fotografií dojde k vyjmutí baterie nebo paměťové karty, 
bude snímání zastaveno. Před vyjmutím baterie nebo paměťové karty musí 
být intervalové snímání pozastaveno a fotoaparát musí být vypnut.
Interval zachycení